•  
  TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TP.HCM.   ĐIỆN THOẠI: (84.8) 38 257 745
  Liên hệ quảng cáo Email Mobile

   • Phan Thị Hồng Nhạn

   • Trần Mỹ Phương

  NhanPTH@pcworld.com.vn

  PhuongTM@pcworld.com.vn

  0934 814 781

  0987 170 372

  Địa chỉ : Lầu 5, 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM